Autor: Bianka Siwińska
Tytuł:
Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce i w Niemczech

Publikacja: Warszawa 2014
Wydawca:
Dom Wydawniczy Elipsa
Objętość: 396 stron (format A5)
Cena: 39 PLN

Książkę można nabyć w:
DOM WYDAWNICZY I HANDLOWY ELIPSA
ul. Inflancka 15/198, 00-189 Warszawa
tel./fax 22 635 03 01, 22 635 17 85
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dział zamówień i rozliczeń sprzedaży: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Książka została wydana nakładem Wydawnictwa Elipsa i dofinansowana jest ze środków Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Spis treści .pdf | Wstęp .pdf | Summary .pdf | Opinie .pdf

Praca jest próbą uchwycenia zjawiska internacjonalizacji w perspektywie politologicznej, z naciskiem na elementy analizy polityki publicznej w obszarze szkolnictwa wyższego. Dzięki porównaniu z Niemcami - państwem, w którym proces umiędzynarodowienia systemu stanowi od 15 lat jeden z priorytetów państwa i wspierany jest przez rząd strategicznie w perspektywie długoterminowej - zdiagnozowane zostały czynniki upośledzające rozwój tego procesu w Polsce. Praca uzupełniona jest o zestaw Rekomendacji w zakresie stymulacji i wsparcia procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w naszym kraju.

Analiza procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego polega na analizie uwarunkowań, roli aktorów, form i przebiegu procesu w czasie oraz próbie zbadania jego efektywności. Na tej podstawie można próbować określić, jak w odmiennych systemach uczelnie odpowiadają na wyzwania globalizacji, a także ocenić, które z odpowiedzi są efektywne. Takie podejście stwarza możliwość zidentyfikowania barier rozwojowych obserwowanych w przypadku rozwoju procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce.

Uwarunkowania procesu internacjonalizacji zmieniają się dynamicznie. Zmienia się też globalny kontekst przemian. Studium jest próbą uchwycenia aktualnych tendencji i próbą inkorporacji polskiej perspektywy w toczący się dyskurs naukowy.

O Autorce

Bianka Siwińska – dziennikarka, badaczka i inicjatorka kampanii społecznych. Redaktor naczelna magazynu edukacyjnego „Perspektywy” i korespondentka „University World News”. Koordynatorka wieloletniego programu „Study in Poland” prowadzonego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Twórczyni kampanii społecznej „Dziewczyny na politechniki!” i innych.

Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, w Berlinie naHumboldt Universität i na Freie Universität oraz na Columbia University w Nowym Jorku. Prowadziła badania w Norwegian Institute for Studies in Research, Innovation and Higher Education (NIFU-STEP) w Oslo. Stypendystka Fundacji Friedricha Eberta, Fundacji EVZ, Funduszu Stypendialno-Szkoleniowego i Stypendiów Marszałka Województwa Mazowieckiego. Autorka „Education goes global. Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego”, pierwszej w Polsce książki na temat umiędzynarodowienia edukacji.

W październiku 2013 obroniła w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pracę doktorską z zakresu polityki edukacyjnej w obszarze internacjonalizacji szkolnictwa wyższego.

Opinie o książce:

Prof. Andrzej Koźmiński: Znakomite połączenie wiedzy i refleksji teoretycznej na temat internacjonalizacji z imponującym doświadczeniem praktyka znającego od podszewki świat międzynarodowej promocji i marketingu. Na taką właśnie książkę czekało nasze szkolnictwo wyższe!

Prof. Marek Rocki: Książka stanowi dogłębne studium porównawcze procesów internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Niemczech i w Polsce. Zawiera także szereg interesujących propozycji innowacji i usprawnień wykraczających poza to porównanie. Propozycji ważnych ze względu na wyzwania stojące przed polskimi uczelniami nie tylko w kontekście europejskiego rynku pracy i Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Wyzwania te wymagają zwiększenia międzynarodowej konkurencyjności naszych szkół wyższych. Zaletą książki jest połączenie perspektywy ściśle naukowej ze zorientowanymi na praktykę zaleceniami.

Prof. Stanisław Sulowski: W globalizującym się świecie zmieniają się funkcje uniwersytetu. Szkolnictwo wyższe staje się międzynarodowe, tak jak to miało miejsce w wiekach średnich! Książka Bianki Siwińskiej w bardzo interesujący sposób pokazuje procesy internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Proponowane przez Autorkę sugestie działań zasługują na najwyższą uwagę.

Prof. Tadeusz Wallas: Ukazanie procesu internacjonalizacji jest zadaniem doniosłym i ważnym. Jego poznanie pozwoli sformułować trafne kierunki rozwoju polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, a na poziomie szkoły wyższej opracować optymalną strategię w tym zakresie. Praca stanowi ważny wkład do naukowego poznania problemu, który pozostaje w centrum zainteresowaniu polityki edukacyjnej i współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych.

Dr hab. Krzysztof Szewior: Praca przedstawia istotną wartość naukową. Przyczynia się do rozwoju polskiej politologii, polityki społecznej i edukacyjnej. Jej wartość dodana wynika z kilku czynników: po pierwsze - Autorka angażuje się w temat w Polsce dotychczas niepodjęty, po drugie - bada zjawisko aktualne i ważne środowisko i po trzecie - obok sformułowania prognoz, sugeruje pożądane kierunki rozwoju optymalizujące efektywność systemu.