Wspieranie mobilności przychodzącej

S.1 Rolą władz lokalnych w zakresie wspierania procesu internacjonalizacji powinno być przygotowanie otoczenia pozauczelnianego do przyjmowania studentów i naukowców z zagranicy oraz prowadzenie promocji międzynarodowej z perspektywy regionu. Przy promocji miasta należy eksponować fakt, że jest ono ośrodkiem akademickim, którego oferta powinna być atrakcyjna dla studentów z zagranicy. Do zadań samorządu należy również tworzenie platform dla międzynarodowej promocji lokalnych instytucji akademickiej, wzorem projektów regionalnych, takich jak Study in Warsaw, Study in Lublin, Teper Wrocław, Study in Krakow.

Vote Up 2 Vote Down 0

S.2 Pożądane jest fundowanie grantów dla studentów i doktorantów zagranicznych na realizację projektów związanych z regionem oraz wypracowywanie koncepcji pakietów powitalnych dla studentów i doktorantów z zagranicy – w postaci pieniężnej oraz w postaci preferencyjnego dostępu do oferty kulturalnej i sportowej miasta lub regionu (pakiety mogą być dystrybuowane przy zameldowaniu się cudzoziemca).

Vote Up 1 Vote Down 0

S.3 Zadaniem samorządów lokalnych powinno być również wspieranie wielokulturowości, inicjatyw integracyjnych, tworzenie atmosfery otwartości i tolerancji na odmienności kulturowe. Należy to uzyskiwać poprzez działania na płaszczyźnie edukacyjnej, kulturalnej i sportowej oraz przygotowanie otoczenia poza uczelnią: służb celnych, urzędów ds. cudzoziemców, przychodni lekarskich i innych instytucji do pracy ze studentami i naukowcami z zagranicy. Zwrócić należy uwagę na przystosowanie dla potrzeb obcokrajowców (na przykład poprzez dwujęzyczne napisy) środków komunikacji miejskiej, a także szczególne dbanie o bezpieczeństwo studentów i gości z zagranicy.

Vote Up 0 Vote Down 0